zmoudřím někdy??

real life problems 21:09

kdo by se vracel, když všude je tisíce cest

thoughts 18:59